"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Język kaszubski w naszej szkole

„Razem z nami przetrwała nasza
kaszubska mowa, pełna rytmu morza.
Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej
najpiękniejsza i nam najdroższa.’’

                                         ks. dr Bernard Sychta


W ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. język kaszubski uzyskał oficjalny status „języka regionalnego”, co daje bezcenną, a w skali kraju niepowtarzalną, okazję do zapoznania ucznia z jego własnym regionem.

Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni, tańce. Część zajęć jest realizowana w terenie, co czyni proces dydaktyczny atrakcyjniejszym. Ta forma dostarcza uczniom bardzo wiele radości, wnosi świeży powiew edukacyjny, pozwala uniknąć edukacyjnej rutyny i nudy. Uczestniczymy więc w wyprawach, wycieczkach edukacyjnych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, lekcjach terenowych i muzealnych. Niebagatelną pomocą w edukacji uczniów są wszelkiego rodzaju media, multimedialne pomoce, gry, plansze, pomoce dydaktyczne.

Lekcje realizowane są w formie warsztatów i wycieczek, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie składanego dobrowolnie wniosku.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie od kwietnia do 20 września danego roku. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

Zachęcamy rodziców uczniów zainteresowanych kulturą, historią i językiem swojej małej ojczyzny do złożenia wniosku.

WNIOSEK DO POBRANIA >>>


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodziny
24
maja - Europejski Dzień Parków Narodowych
26 maja - Dzień Matki