"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.


REKRUTACJA

1. Rekrutacja 2017/2018      

Zasady rekrutacji >>>


2. Obwody
      

a) Obwód SP nr 6 >>>

b) Obwód G nr 1 >>>


3. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

a) Uchwała nr XLIII/323/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018 >>>

c) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej  

          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d) Załączniki do wniosku

 • Oświadczenie o wielodzietności 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>> 
 • Oświadczenie o dochodach 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>> 

..

4. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

a) Uchwała Nr XLIII/322/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018 >>>

c) Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) 

           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d) Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

e) Załączniki do wniosku  

 • Oświadczenie o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie miasta Kościerzyna 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>


5. Rekrutacja do klas sportowych

a) Zarządzenie Nr 0050.38 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018 >>>

b)
Regulamin rekrutacji do klas sportowych >>>

c) Klasa czwarta sportowa
 • Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy czwartej sportowej 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie rodziców (testy sprawnościowe do klasy czwartej sportowej)
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d
)  Klasa siódma sportowa
 • Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej sportowej 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy siódmej sportowej
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie rodziców (testy sprawnościowe do klasy siódmej sportowej) 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
Dodatkowe menu
Z kalendarza
 8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu
11 lutego - Światowy Dzień Chorych
14 lutego - Dzień Zakochanych
17 lutego - Dzień Kota
21 lutego - Dzień Języka Ojczystego

..
..