"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.


REKRUTACJA

1. Rekrutacja 2018/2019     

KOMUNIKAT nr 1

Informujemy, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 marca 2018 r. Zgłoszenia (dzieci z rejonu) i wnioski (dzieci spoza rejonu) przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie szkoły.

2. Obwody       

a) Obwód SP nr 6 >>>

b) Obwód G nr 1 >>>


3. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

a) Uchwała nr XLIII/323/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2018/2019 >>>

c) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej  

          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d) Załączniki do wniosku

 • Oświadczenie o wielodzietności 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>> 
 • Oświadczenie o dochodach 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>> 

..

4. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

a) Uchwała Nr XLIII/322/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2018/2019 >>>

c) Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) 

           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d) Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

e) Załączniki do wniosku  

 • Oświadczenie o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie miasta Kościerzyna 
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>


5. Rekrutacja do klas sportowych

a) Zarządzenie Nr 0050.27/2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2018/2019 >>>

b) Regulamin rekrutacji do klas sportowych >>>

c) Klasa czwarta sportowa
 • Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy czwartej sportowej 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie rodziców (testy sprawnościowe do klasy czwartej sportowej)
          plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>

d
)  Klasa siódma sportowa
 • Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej sportowej 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy siódmej sportowej
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
 • Oświadczenie rodziców (testy sprawnościowe do klasy siódmej sportowej) 
           plik w formacie .pdf >>>   plik w formacie .doc >>>
Dodatkowe menu
Z kalendarza
 1 stycznia - Nowy Rok
9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody

21
stycznia - Dzień Babci
22 stycznia
- Dzień Dziadka
26
stycznia - Światowy Dzień Transplantacji
UWAGA! Rekrutacja do klas sportowych rozpocznie się 22 marca 2018 r. Wkrótce pojawią na stronie internetowej aktualne druki dotyczące testów sprawnościowych do klas sportowych. UWAGA! Rekrutacja do klas sportowych